close
تبلیغات در اینترنت
صلب و ترائب در زمین اولیه است نه در پشت مرد و سینه زن
loading...

زن وشبهات در اسلام

صلب به معنی سخت وترائب که از مشتقات کلمه ترب به معنی خاک است مفهوم نرم را میدهد .این دو کلمه در قران مترادف است با کلمات حما مسنون وصلصال.صلصال هم به معنی سخت مانند سفال پخته وحما مسنون توده نرم وسیاه است.این دو کلمات مترادف در حیات اولیه زمین نقش کلیدی بازی کرده اند .در قدیم الایام از آنجائیکه مفسران از مفاهیم این کلمات سر در نیاورده اند آنرا به معنی سخت یعنی استخوان پشت ونرم هم سینه زن معنی کرده اند .حدود چند دهه است که توده سیاه نرم وبد بو در مفاهیم علمی زیست شناسی جای باز کرده است وامروزه میتوانیم…

صلب و ترائب در زمین اولیه است نه در پشت مرد و سینه زن

صلب به معنی سخت وترائب که از مشتقات کلمه ترب به معنی خاک است مفهوم نرم را میدهد .این دو کلمه در قران مترادف است با کلمات حما مسنون وصلصال.صلصال هم به معنی سخت مانند سفال پخته وحما مسنون توده نرم وسیاه است.این دو کلمات مترادف در حیات اولیه زمین نقش کلیدی بازی کرده اند .در قدیم الایام از آنجائیکه مفسران از مفاهیم این کلمات سر در نیاورده اند آنرا به معنی سخت یعنی استخوان پشت ونرم هم سینه زن معنی کرده اند .حدود چند دهه است که توده سیاه نرم وبد بو در مفاهیم علمی زیست شناسی جای باز کرده است وامروزه میتوانیم معانی واقعی این دو کلمات مترادف را که یکی از اعجاز قران است درک کنیم . آیات 9 الی 12 سوره فصلت مطالب بسیار مهم و کلیدی در سرنوشت زمین وایجاد حیات را برای دانشمندان روشن میکند .لازم نیست برای تاویل این آیات راه درازی را برای تحقیق طی کنیم .کافی است آیات را مطالعه وکمی عقل خود را بکار بگیریم وکمی هم در باره آنها فکر کنیم وخود را از پیش داوری ها رها نمائیم والبته اطلاعاتی هم از علم زمین شناسی وپیدایش زمین داشته باشیم سپس به مطالعه این ایات بپردازیم تا اعجاز این کلمات برای ما روشن شود

 

صلب وترائب در زمین اولیه است نه در پشت مرد 

 

صلب به معنی سخت وترائب که از مشتقات کلمه ترب به معنی خاک است مفهوم نرم را میدهد .این دو کلمه در قران مترادف است با کلمات حما مسنون وصلصال.صلصال هم به معنی سخت مانند سفال پخته وحما مسنون توده نرم وسیاه است.این دو کلمات مترادف در حیات اولیه زمین نقش کلیدی بازی کرده اند .در قدیم الایام از آنجائیکه مفسران از مفاهیم این کلمات سر در نیاورده اند آنرا به معنی سخت یعنی استخوان پشت ونرم هم سینه زن معنی کرده اند .حدود چند دهه است که توده سیاه نرم وبد بو در مفاهیم علمی زیست شناسی جای باز کرده است وامروزه میتوانیم معانی واقعی این دو کلمات مترادف را که یکی از اعجاز قران است درک کنیم . آیات 9 الی 12 سوره فصلت مطالب بسیار مهم و کلیدی در سرنوشت زمین وایجاد حیات را برای دانشمندان روشن میکند .لازم نیست برای تاویل این آیات راه درازی را برای تحقیق طی کنیم .کافی است آیات را مطالعه وکمی عقل خود را بکار بگیریم وکمی هم در باره آنها فکر کنیم وخود را از پیش داوری ها رها نمائیم والبته اطلاعاتی هم از علم زمین شناسی وپیدایش زمین داشته باشیم سپس به مطالعه این ایات بپردازیم تا اعجاز این کلمات برای ما روشن شود

 

قُلْ أَ إِنَّکُمْ لَتَکْفُرُونَ بِالَّذِی خَلَقَ الْأَرْضَ فِی یَوْمَیْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذٰلِکَ رَبُّ الْعَالَمِینَ‌-فصلت .خداوند زمین را در دو روز یا دو دوره آفرید

 

وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَکَ فِیهَا وَ قَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِینَ‌-فصلت 

وبرآن رواسی قرار داد و برکت را بران ارزانی داشت و اقوات را در چهار دوره تقدیر کرد یابرنامه ریزی کرد و غذائی برای نیازمندان به آن فراهم آورد. در این آیات خداوند میفرماید زمین را در دو دوره خلق کردیم وبر روی آن رواسی( پوسته جامد) قرار دادیم وبر روی رواسی برکت ایجاد کرد که میتواند سنگ رس باشد که حیات روی زمین به برکت خاک رس بقائ دارد .اقوات را در چهار دوره مقدر کردیم .تا نیاز سائلین را بر طرف کنیم. قدر با فتحه ق وتشدید دال معنی تقدیریا برنامه ریزی میدهد واینجا اندازه معنی نمی دهد. کلمه سوائ السائلین .

نیازمندان به این اقوات .حال فکر کنیم اقوات یعنی چه .قوت را همه ما میدانیم یعنی غذا .غذا از چه درست شده است .آیا سنگ وکانی ها میتوانند غذا باشند .مسلما خیر .غذا باید از مواد الی تکثیر پذیر ساخته شده باشد .یعنی پروتئین ، قند ها ،چربی ها،وغیره که بدن هر موجود زنده به آن  نیاز دارد در آن باشد،خلقت این اقوات به چه منظور است .خلقت اولیه حیات نیاز به غذا دارد وباید اول غذا خلق شود تا موجود زنده در محیطی مملو از غذا به حیات خود ادامه دهد. علم زیست شناسی این غذا را به سوپ اولیه حیات تشبیه کرده .این غذا برای بر طرف کردن نیاز نیازمندان به آن غذا است ، سوائ السائلین  برای تک سلولی های اولیه حیات که باکتری ها باشند. پس لازمه ایجاد حیات فراهم بودن غذای کافی است .علاقمندان میتوانند برای آمادگی بیشتر ودرک مفاهیم علمی زیست شناسی در زمین اولیه به مقاله قرآن وعلم زیست شناسی و پیدایش حیات مراجعه فرمایند .اقوات بر اساس ایه10 سوره فصلت در چهار دوره خلق شد. این چهاردوره بعد از سپری شدن دو دوره پیدایش زمین  بسیار مهم است ودانشمندان در پی این چهار دوره هستند .چرا ؟ زیرا آغاز حیات در کره زمین بوده است .حیات از ماده بی جان واز مواد اولیه موجود در زمین که لازمه خلقت حیات است وفراهم شده بود ابدائ شد. 

الَّذِی أَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِینٍ.ابتدا شرایط اولیه برای ایجاد حیات فراهم شد وبعد خلقت انسان آغاز میشود .بدائ خلق انسان من طین از دوره اقوات بوده است .سنگ بنای حیات که اصلی ترین هدف آن خلقت انسان بوده است در این چهار دوره بوده است وانهم از نطفه اولیه حیات .این نطفه اولیه حیات شروع خلقت تمامی موجودات زنده جانوری وگیاهی بوده است واز همین نطفه گیاهان وجانوران و انسان شروع به خلقت شدن کردند و تقدیر الهی این نطفه را در غشائ سلولی ساده قرار داد وان را حفاظت کرد و زمان های طولانی گذشت تا مراحل تکامل تمامی موجودات فراهم شد .

بنابراین منشائ کلیه موجودات در حیات زمین از جمله انسان از نفس واحده بوده است و نفس واحده خلقت اولیه نطفه بر روی  اجسام سخت ونرم یعنی صلب وترائب شروع شده است ودوره زمانی سویته شدن را گذراند و نغخ من روحی در ان نهادینه شد برای درک بیشتر مفاهیم بر روی کلمات انتخاب شده کلیک فرمائید .صلب وترائب معانی سخت نرم میدهد و معانی علمی آن حما مسنون وصلصال بوده است. باید توجه داشت خداوند کیهان را در شش دوره خلق کرد و میلیارد ها سال گذشت تا منظومه شمسی خلق شد و زمین بصورت توده ابری دخانی بسیار داغ از ابر خورشیدی جدا شد .در این ایه خداوند خلقت زمین را برای ما بیان میکند وارتباطی با خلقت کیهان ندارد .این دو دوره مختص زمین است وچهار دوره هم مخصوص پیدایش غذای بیولوژیکی است .پس از آن که اقوات ودر آن نطفه اولیه حیات خلق شد خداوند به آسمان زمین میپردازد و هفت طبقه جو زمین را در دو دوره دیگر خلق میکند .خلق اسمان زمین را با کرات سماوی اشتباه گرفته ایم و برای خودمان درد سر درست کرده ایم وفکر میکنیم قرآن تناقص دارد . این فکر وعقل ما انسان است که تناقص درست میکند و آن هم به دلیل ندانستن مفاهیم علمی وبدون دارا بودن تخصص علم زیست شناسی و زمین شناسی وتبعیت ازنظرات مفسرین هزار سال قبل  که بر باور ما نشسته به تفسیر آیات علمی قران میپردازیم و شبهه ایجاد میکنیم . مورد صلب وترائب هم همینطور .کلمات مائ مهین صلب وترائب اعجاز واقعی قران است.این کلمات هیچ ارتباطی با استخوان مرد و سینه زن واب مرد ندارد .این ها همه تخیلات ذهنی ما انسان است .البته تخیلات ذهنی گذشتگان که ما امروزه همچنان بدون مراجعه به علم مربوطه انرا تکرار میکنیم وآیات علمی قران را از اعتبار علمی می اندازیم .اشاره کوتاهی به مائ مهین داشته باشم تا آمادگی ذهنی ایجاد شود .در چهار دوره اقوات صلصال من حما مسنون مفاهیم علمی صلب وترائب است و به فارسی سخت ونرم است .بر اساس نظریه علمی زیست شناسی ارنست مایر وکاپلان نطفه اولیه حیات که همان غذای بیولوژیکی است در چهار دوره ایجاد شد .دردوره سوم ایجاد غذای بیولوژیکی ماکرو ملکول های آلی با از دست دادن ملکول های اب به ماکرو ملکول های زنجیره ای ساختار اولیه سلولی تبدیل میشوند و این ساختار سلولی در دوره چهارم به پروبیونت ها ی جاندار تبدیل میشوند.اتفاق بسیار مهم تبدیلبی جان به جاندار دراین لحظه زمانی رخ میدهد. سفال داغ سخت وحما مسنون نرم میزبان اولین نطفه حیات میشوند.آبی که از بین این دو به خارج دفع میشود که اساس وعامل مهماین رخداد است مائ دافق است .مونو ملکول های آلی به ماکرو ملکول ها ی زنجیره ای با خروج آب از پیوند دومونو مر دفع میشود. واین آب باید بیرون رونده از محیط واکنش شیمیائی باشد در غیر اینصورت ملکول های اولیه زنجیره ای ژن ها درست نمی شدند و حیات پا نمی گرفت . .سفال داغ پخته به عنوان کاتالیزاتور مواد الی ماکروملکول ها را به توده نرم حما مسنون تبدیل میکرده اند .پروفسورکاپلان این چهار دوره را تکامل حیات از ماده بی جان نام برده است و اعجاز قرآن در این است که دقیقا چهار دوره را نام برده .دانشمندان به کلمات خداوند رسیدند  ولی ما با تحجر فکری در تار عنکبوتی تصورات ذهنی نمی خواهیم به واقعیت قرآن برسیم که صلب وترائب ومائ دافق در زمین اولیه رخ داده نه در رحم زن.

 

 الَّذِی أَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِینٍ.-خداوند تمامی شرایط لازمه ایجاد حیات را فراهم کرد و سپس خلقت انسان را از خاک ماده بی جان آغاز کرد .خداوند متعال کلیه کلمات کلیدی که برای علم زیست شناسی و کیهان شناسی و زمین شناسی حائز اهمیت است را در مثال های تمثیلی بیان داشته واین نشانه هاحقانیت قران را ثابت میکند

-سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ . به زودى نشانه‏هاى خود را در جهان و ذات خودشان نشان خواهیم نمود تا برایشان روشن گردد كه خدا خود حق است-خدا واقعیت دارد - آیا كافى نیست که تمامی مظاهر ماده دلیل بر وجود اوست .- 53 سوره فصلت-

سید محمد تقوی اهرمی-شهریور 1395

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • 1397
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 6
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 24
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 24
 • بازدید ماه : 41
 • بازدید سال : 1,347
 • بازدید کلی : 3,261